Privacy statement 

Sjors van Gils fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy statement.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Sjors van Gils fotografie verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Sjors van Gils fotografie en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam;

 • Geslacht;

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • IP-adres;

 • Gegevens over jouw activiteiten op de website van Sjors van Gils fotografie;

 • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Sjors van Gils fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Sjors van Gils fotografie kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Sjors van Gils fotografie raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact met via svangils@gmail.com, dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?

Sjors van Gils fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;

 • Verzenden van nieuwsbrief en/of reclame;

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Sjors van Gils fotografie uit te kunnen voeren;

 • Je te informeren over wijzigingen van in de diensten en producten van Sjors van Gils fotografie;

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;

 • Sjors van Gils fotografie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;

 • Sjors van Gils fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Hoe worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Sjors van Gils fotografie bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Sjors van Gils fotografie hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Contactgegevens: totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat de activiteiten beëindigd worden, waarbij geldt:

 • Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)

 • Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)

 • Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Delen van persoonsgegevens met derden

Sjors van Gils fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in de opdracht, sluit Sjors van Gils fotografie een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sjors van Gils fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Sjors van Gils fotografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sjors van Gils fotografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden er cookies geplaatst die jouw surfgedrag bijhouden zodat er op maat gemaakte content en advertenties aangeboden kunnen worden.

Bij jouw eerste bezoek aan de website ben je geïnformeerd over deze cookies en is jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Klik hier voor een toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sjors van Gils fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Sjors van Gils fotografie een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar svangils@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, stuur je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Sjors van Gils fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Sjors van Gils fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via svangils@gmail.com.

Contactgegevens:

https://www.sjorsvangilsfotografie.com

+31 6 14 99 48 09