Een vraag of een afspraak maken?

Mobiel: 06 14 99 48 09
Email: svangils@gmail.com


Disclaimer

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Sjors van Gils is het niet toegestaan om fotoproducten van deze site voor commerciële doeleinden te gebruiken.

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s berusten uitsluitend bij Sjors van Gils. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's van deze site te vermenigvuldigen, verspreiden of publiceren op welke wijze dan ook. 
Bij (her)gebruik nadat daarover overeenstemming is bereikt, is naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright bij van de foto's bij de fotograaf ligt. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan svangils@gmail.com

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van www.sjorsvangilsfotografie.com worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.